Sensor de CO2, digital

18 x 250 mm, cable: 1,5 m, rango: 0..10.000 ppm, -40 +60 °C, 700…1100 mbar